Polityka prywatności dla aplikacji Android
tworzonych przez dewelopera kb.appsdesign

1. Aplikacje gromadzą WYŁĄCZNIE dane niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania.

2. Dane gromwadzone przez aplikacje przechowywane są WYŁĄCZNIE w pamięci urządzenia, w którym aplikacja została zainstalowana i uruchomiona.

3. Wszelkie uprawnienia wymagane przez daną aplikację służą WYŁĄCZNIE do prawidłowego funkcjonowania aplikacji.